Skip to main content

[iOS] Tôi bị mất hero sau khi thêm tướng vào tài khoản.

Comments

1 comment

 • Master

  Hi HeroesTDer,

  Bạn thử những bước sau nhé:
   - Vào trang DApp, kiểm tra xem chỗ Account của mình có chữ "Unlink Wallet" không.
   - Nếu có, thì gửi lại tấm hình có chữ Unlink Wallet
   - Nếu không, thì logout khỏi account trên DApp
   - Vào Settings trên phone bấm vào tên của mình
   - Bấm Password & Security
   - Bấm Apps Using your Apple ID
   - Tìm HeroesTD
   - Xóa nó khỏi danh sách apps
   - Vào trang DApp, login lại với Apple ID trên DApp
   - Kiểm tra tiếp xem account vừa login có chữ "Unlink Wallet" không
   - Chọn Share My Email
   - Kiểm tra lại xem có thấy Hero không

  Nếu bạn cần thông tin chi tiết hơn, vui lòng trả lời chúng tôi nhé.

  Chi tiết: https://support.apple.com/en-us/HT210426

   

  Thanks

  HeroesTD Team

  0

Please sign in to leave a comment.

Powered by Zendesk